Akce

Proběhlo:

Název akce: Mykabácké adventní dobrodružství se skřítkem Střípkem

Tato akce proběhla 8. 12. 2017 a zahrnovala autorské čtení Střípkova adventního dobrodružství a tvoření pro děti.  S dětmi jsme v kavárně www.Mykabo.cz v Přelouči zdobily perníčky v podobě skřítka a k tomu jsem jim četla o Střípkově dobrodružství.

K nové knize Střípkovy letní vylomeniny chystám také autorské čtení a samozřejmě pro děti vymyslím pestrý program. O programu, termínu i místě Vás budu včas informovat. Vše bude záviset na dokončení a vydání knihy Střípkovy letní vylomeniny.