O ilustrátorce

Marie Šrámková

Mája se narodila v roce 1983. Kreslení a malování si zamilovala už v raném dětství a veškeré tvoření má ráda doteď. Ve školce nedělala nic jiného, jen kreslila a občas kreslení vystřídala se stavebnicí Seva. Při základní škole navštěvovala základní uměleckou školu, obor výtvarný. Poté pokračovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově obor zlatník- stříbrník.

Po maturitní zkoušce v roce 2003 nastoupila na Vyšší odbornou školu a Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, obor ražená mince a medaile. I když v oboru přímo nezůstala, za získané dovednosti, zručnost a celkový obsah vzdělání je vděčná všem profesorům a využívá je i při současné tvorbě.

Namalovala několik nástěnných maleb, po několik let provozovala večerní figurální kreslení. V současné době se zabývá malováním na textil a účastní se každoročně sochařského symposia Open art festival ve Vrchlabí.

Vzhledem k tomu, že jsme spolu s Májou bydlely na internátu v Jablonci nad Nisou, její práci a talent jsem poznala. Byla mojí první volbou při hledání ilustrátora Střípka. Navrhla jeho podobu a přesně vystihla moji představu o samotném Střípkovi. Za to jsem jí velmi vděčná. Věřím, že se mnou bude spolupracovat i na dalších knižních projektech.